Willow Wishes

De pauw als spiritueel teken

Je bent diep in gedachten verzonken en plots staat er een pauw voor je. Het is een vogel die niet te negeren valt. De oudst bekende siervogel die behoort tot de familie van de fazantachtigen is altijd mooi om naar te kijken… of is er meer aan de hand?

Wanneer je het gevoel hebt dat een dier op dat bepaalde moment iets voor jou te betekenen heeft dan kan je er zeker van zijn dat dat ook zo is. Een gevoel dat “zomaar” opkomt, mag je niet negeren.

Maar waar staat de pauw dan symbool voor?

Symboliek van de pauw

Algemeen wordt gezegd dat de pauw een symbool is van vrijheid. Ze kunnen wandelen, zwemmen en vliegen en zijn vrij om te gaan waar ze willen. In vele culturen wordt dan ook gezegd dat ze een symbool zijn van eeuwig leven omdat ze de verbinding leggen tussen hemel en aarde. 

Symbolen interpreteren

Afhankelijk vanuit welke cultuur of religie je een symbool bekijkt, kan het je verschillende inzichten geven. Vaak kan je zelf bepalen welke symboliek het meest op jou van toepassing is. In boeddhistische betekenis betekent het zien van een pauw bijvoorbeeld dat je waakzaam of oplettend moet zijn. Vaak is de pauw ook een symbool van ijdelheid omdat hij vaak met zijn veren te koop loopt al kan je dat laatste ook als zelfzekerheid interpreteren… 

Betekenis van een pauw zien

Wanneer je deze verklaring leest, hou je best in het achterhoofd waar je jezelf op dit moment bevindt op jouw levensweg. Geef ook extra aandacht aan hetgene waar je aan dacht exact op het moment dat de pauw zich manifesteerde.

Meestal geeft het zien van de pauw jou een steuntje in de rug: je kan op jezelf vertrouwen als het erop aankomt, je mag helemaal jezelf zijn en je laten zien aan de wereld. Zo krijgen anderen ook de kans om jou te zien en te aanvaarden.

Verder kan hij staan voor vernieuwing en oplettendheid: ga door de angst heen en ga de vernieuwing aan. Schenk extra aandacht aan andere zaken die op jouw weg komen.

In positieve zin kan het zien van een pauw in je droom betekenen dat je kans hebt op aanzien en succes in je liefdesleven en job. 

De pauw als droomsymbool

Wanneer je de pauw ziet in een droom dan is de uitleg tweeledig: 
– Let op met jouw trots en zelfvertrouwen tentoon te spreiden. Het zou kunnen dat je naar arrogantie neigt. 
– In positieve zin kan het zien van een pauw in je droom betekenen dat je kans hebt op aanzien en succes in je liefdesleven en job. 

Meer weten? 

Kwam de pauw onverwacht op jouw weg of in je dromen langs? Laat het ons zo gedetailleerd mogelijk hieronder weten en we helpen jou met de interpretatie. 

Korte samenvatting

Dit artikel gaf jou meer duidelijkheid over: 
– Spirituele betekenis van de pauw. 
– Symboliek van de pauw. 
– Wat betekent het wanneer een pauw jouw pad kruist? 
– De pauw als droomsymbool / de pauw als teken in je droom / dromen over een pauw

 

 
 
 
 
 
 

Leave a Comment.